Naše storitve

Računovodska in administrativna podpora

  • ustanovitev podjetja, prevzemi in skrbni pregled
  • pravna podpora in davčna pomoč
  • administracija in računovodstvo
  • vodenje, revizija in nadzor poslovanja

 

Raziskave in analize

  • tržne analize in študije izvedljivosti
  • priprava poslovnega načrta
  • financiranje in poslovno partnerstvo
  • zaposlovanje in raziskave kadrov za partnerje in svetovalce

 

ALTRI SERVIZI

⦁ Costituzione di società, acquisizione e due diligence
⦁ Supporto legale ed Assistenza fiscale
⦁ Gestione amministrativa e contabile
⦁ Controllo di gestione